Josep Farreny, amb la col·laboració d’en Josep Mª Jené “Xufla”.

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya es un organisme que agrupa totes les colles castelleres existents a la Catalunya central, a la Catalunya nord i a les Illes Balears. Sols no hi formen part, de moment, les colles universitàries.

Els inicis de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ( a partir d’ara CCCC) cal trobar-los en una comunicació presentada pels Castellers de Barcelona a l’àmbit de castells del Congres de Cultura Catalana de 1978. En aquesta comunicació s’exposava la necessitat de que tots els castellers gaudissin d’una assegurança per cobrir els accidents que poguessin succeir durant el desenvolupament de les seves activitats. La recuperació de la Generalitat va fer que aquest desig es pogués fer realitat. Per tal de gestionar la subvenció que donava la Generalitat per cobrir la pòlissa de l’assegurança es va formar una Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya que agrupava totes les colles existents en aquells moments. Aquesta coordinadora s’encarregava bàsicament de gestionar l’assegurança i era governada per una junta formada per representants de diverses colles, un assessor d’assegurances i un cap de premsa.

Però a finals dels 80, concretament en l’exercici de 1989, la Generalitat exigí que tota entitat que revés una subvenció hauria de tenir un NIF. Això obliga a legalitzar l’estructura existent, dotant-la d’estatuts, NIF, etc. Després d’un procés de redacció, es van aprovar els nous estatuts en el que fou l’assemblea fundacional de la nova CCCC, que es celebrà el 6 de març de 1990 a St. Pere de Ribes.

En aquesta assemblea s’escollí també la primera junta de la legalitzada CCCC. La nostra colla que hi estava representada en aquell moment per en Josep Maria Jené, el Xufla, i per jo mateixva pensar que era bo que un membre de la colla en formés part. Em vaig presentar jo, i vaig ser escollit per les colles de la zona nord, juntament amb el Joan Alsina, més conegut per “Vampiro” dels Minyons, com a representants seus. Una mostra de la innocència d’aquells temps pot ser que el representant del Castellers de Terrassa és va adreçar al Vampiro, el representant de la colla rival,i en públic, per preguntar-li a qui havia de votar!!!!!!!!!!!

Posteriorment, i en la mateixa assemblea, totes les colles havien d’elegir el que havia de ser el primer President de la CCCC. La junta acabada d’escollir estava composada per set membres, representant les colles de la zona centre els Castellers de Vilafranca i els Bordegassos de Vilanova i en nom de la zona sud els Xiquets de Reus, els Xiquets del Serrallo i la Joves de Valls, més els dos representants de la zona nord.

Amb la colla que manteníem millors relacions eren els Minyons de Terrassa per això ens interessava que el seu representant sortís com a President. Juntament amb el Xufla vam decidir no votar-nos i fer-ho per ell. Així i mentre que tots els altres membres de la junta van rebre com a mínim un vot, el seu, nosaltres, o sigui jo, no em vam rebre cap. Cap colla, ni la meva pròpia em volia a mi, o al representant de la Colla de Barcelona, com a President.

Posteriorment formaren part de la junta altres membres de la colla, en Pere Rovira em substituí a primers del 1993 i més tard hi vam estar presents els dos en el meu retorn com a cap de premsa de la CCCC. A partir de l’Assemblea de 1996 vaig fer tàndem amb en Ciscu, en Francesc Gómez a partir de l’assemblea de 1996. Des de l’assemblea del 10 de juliol de 1999 els Castellers de Barcelona vam deixar de tenir cap representant a la junta de la CCCC.

Aquesta anòmala situació es va corregir en l’assemblea del 19 de març de 2005, en la que fou escollit com a vocal el nostre president, l’Antoni Mendieta.

Search